выбор редакции
" data-bx-app-ex-href="#BXAPP0#⁠"" data-bx-app-ex-src="/upload/iblock/8a8/8a884cace7b1ce980e2007715a11ab33.jpg " alt="">

" data-bx-app-ex-href="/zhurnal/j-zhizn-obiteli/naselniki-2/ ">Насельники

" data-bx-app-ex-href=" ">" data-bx-app-ex-href="#BXAPP0#⁠"" data-bx-app-ex-src="/upload/iblock/d80/d8096edf4f011177b6dfbd1125bcb906.jpg " alt="">

" data-bx-app-ex-href="/zhurnal/j-zhizn-obiteli/predstoyatel-2/ ">Предстоятель

" data-bx-app-ex-href=" ">" data-bx-app-ex-href="#BXAPP0#⁠"" data-bx-app-ex-src="/upload/iblock/98e/98e14de31d0aaaa4e2eb7b1d07045b35.jpg " alt="">

" data-bx-app-ex-href="/zhurnal/j-zhizn-obiteli/pridel-v-chest-voskreseniya-khristova-i-novomuchenikov-i-ispovednikov-tserkvi-russkoi/ ">Храм Воскресения Христова и Новомучеников и исповедников Церкви Русской

" data-bx-app-ex-href=" ">" data-bx-app-ex-href="#BXAPP0#⁠"" data-bx-app-ex-src="/upload/iblock/920/920cb0a4c2beac1a710d3b069a2210dc.jpg " alt="">

" data-bx-app-ex-href="/zhurnal/j-zhizn-obiteli/missionerskie-ekspeditsii-na-russkiy-sever/ ">Миссионерские экспедиции на Русский Север

" data-bx-app-ex-href=" ">" data-bx-app-ex-href="#BXAPP0#⁠"" data-bx-app-ex-src="/upload/iblock/e3a/e3af527ab316b318bafc95bf25a51ac0.jpg " alt="">

" data-bx-app-ex-href="/zhurnal/j-zhizn-obiteli/pridel-v-chest-svyatogo-ioanna-predtechi-i-dvenadtsati-apostolov/ ">Храм святого Иоанна Предтечи и Двенадцати апостолов

" data-bx-app-ex-href=" ">